Teplovodné podlahové vykurovanie

Ako to funguje?

Teplovodné podlahové kúrenie predstavuje vykurovací systém, ktorý sa využíva na vykurovanie ohriatou vodou. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru. Jednou z výhod podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v celom priestore a po celej ploche miestnosti. Vodu ohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti meniť alebo dopĺňať. Systém teplovodného podlahového vykurovania môže byť realizovaný mokrým alebo suchým spôsobom. Cena vykurovania závisí od rôznych faktorov, a preto Vám radi pripravíme ponuku na mieru.

Sálavé teplo

Vysoké tepelné pohodlie

/

Šetrí priestor

Najpoužívanejšie inštalačné systémy teplovodného podlahového vykurovania

Systémová doska

Systémové dosky boli špeciálne vytvorené pre inštaláciu systémov podlahového vykurovania v obytných priestoroch a sú jedným zo základných prvkov pre realizáciu vykurovacieho podlahového systému s dôrazom na kvalitu , životnosť a funkčnosť. Systémové podlahové dosky sú vyrobené z expandovaného polystyrénu, ktorý tu ma vďaka svojej konštrukcii funkciu tepelnej ale aj pochôdznej izolácie. Dosky sa inštalujú na podlahu pod anhydritové alebo cementové potery.

Reflexná rastrová fólia

Slúži na zvýšenie tepelnej účinnosti podlahového kúrenia. Fólia zlepšuje priečne vedenie tepla smerom nahor a do strán tak umožňuje dosiahnuť rovnomernú teplotu podlahy. Raster, ktorý je vyznačený na vrchnej strane fólie slúži ku presnému a rovnomernému rozloženiu rúrok podlahového vykurovania. Funguje tiež ako separačná vrstva, ktorá zabráni presiaknutiu vody napríklad z anhydritového poteru do izolácie.

Princíp podlahového vykurovania

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od tradičného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu a tým aj nižšou prašnosťou. Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Primerane je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo pozitívne vplýva na dýchacie cesty.

Tradičné vykurovanie vykurovacím telesom

Pri tradičnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach nastáva prúdenie a tým vzniká zvýšená prašnosť vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Máte záujem alebo sa chcete niečo pýtať?