Anhydritový poter od nás

Predtým, ako spravíte prvý krok vo vašom novom dome či kancelárii, je potrebné
vytvoriť kvalitný podklad pre finálnu vrstvu podlahy. Rýchly podlahový poter predstavuje samonivelačný poter s možnosťou expresného pokračovania a finalizácie podlahových prác.

Čo je anhydritový poter ?

Anhydritový poter je liata samonivelačná zmes na báze vody, plastifikátorov a anhydritu (síranu vápenatého), ktorý plní funkciu pojiva, plnivom je piesok. Pri vytvrdzovaní liateho poteru dochádza k tvorbe kryštálovej štruktúry. Pomerne veľké, kompaktné kryštály sa medzi sebou celoplošne spájajú a vzniká tak minimálne množstvo dutých priestorov. Vďaka takejto štruktúre dosahujú anhydritové liate potery vysokú pevnosť. Vytvárajú dokonale rovnú plochu pod finálnu nášľapnú vrstvu (dlažba, parkety, koberec).

Príprava pred liatím poteru

Pred liatím poteru je odporučené dokončiť omietkarské práce a montáže technických inštalácií. Treba dbať na dôkladné pripravenie miestností pred liatím poteru. Je potrebné uložiť okrajovú dilatačnú pásku okolo obvodových konštrukcií, stĺpov či priečok, taktiež okolo dverí a zárubní. Na oddelenie poteru od podkladu sa používa separačná fólia, ktorá zabráni úniku vody z čerstvo položenej zmesi do podkladu. Prípadne sa položí izolačná vrstva ako je tepelná izolácia. Vrstvy by sa mali prilepiť celou plochou. Podklad pod liatym poterom musí byť dostatočne únosný, vyzretý a vyschnutý, bez ostrých výškových zmien, nečistôt a prachu. Potrubie podlahového vykurovania musí byť upevnené tak, aby sa zabránilo jeho vyplavovaniu. Dôležité je tiež, že v prípade keď je teplota nad 30°C je potrebné zvážiť preloženie termínu aplikácie zmesi. Pri nízkych teplotách je možné realizovať liatie poterov min. pri teplote +5°C v priestore liatia a vonkajšej teplote prostredia do -5°C. Pri vonkajších a vnútorných teplotách prostredia (na stavbe – v miestnostiach uloženia poteru) vyšších ako 25°C sa odporúča zamedziť prenikaniu priameho slnečného žiarenia (dvere, okná, svetlíky je vhodné zakryť tmavými fóliami).Na stavbe je nutná prípojka vody s tlakom minimálne 4 bary.

Rýchla a jednoduchá realizácia

Rýchla priechodnosť

Vysoká plošná rovinnosť

Vysoká pevnosť

Realizácia poteru

Na miesto aplikácie poterov sú jednotlivé zložky dopravované špeciálnym miešacím strojom, ktorým sa zároveň aj prečerpávajú na miesto uloženia podľa presne daných noriem.Tekutá zmes sa ukladá na podklad, ktorý neprijíma vodu. Zmes sa rozlieva tak, aby sa dosiahlo rovnomerné rozloženie. Materiál je potrebné okamžite po vyliati zhomogenizovať, rovnomerne rozmiestniť a ovzdušniť pomocou hliníkových tyčí. Poter sa zhutňuje opakovaným ponáraním nivelačných tyčí, najprv v celej hrúbke poteru v jednom smere a vzápätí v smere kolmom v hornej polovici hrúbky vrstvy.

Po uložení zmesi

Priestor sa musí v prvých 24 hodinách zabezpečiť proti prievanu a cirkulácii vzduchu (nesmie vznikať prievan, môže dôjsť ku vzniku prasklín). Na druhý deň po vyliatí anhydritového poteru je pochôdzny, na piaty deň je poter zaťažiteľný. Kúrenie v podlahovom vykurovaní je možné začať najskôr po 7 dňoch, na maximálne 25°C. Pri použití s podlahovým vykurovaním je výhodou vysoká tekutosť zmesi, zaisťujúca dokonalé obalenie vykurovacích rozvodov. V kombinácií s malou hrúbkou a výbornou tepelnou vodivosťou potom dochádza k rýchlemu prenosu tepla do vykurovaného priestoru. Anhydritový poter skracuje tepelnú zotrvačnosť podlahy, čím umožňuje efektívnejšiu reguláciu teploty a zvýšenie tepelnej pohody užívania. Anhydrit je ideálnym riešením pre podlahové vykurovanie.

Rozdiel medzi pevnostnými triedami AE20, AE25 a AE30

Anhydritový poter AE 20, CA C20 – F4

  • Pevnosť v tlaku 20 MPa.
  • Pevnosť v ťahu za ohybu 4 MPa
  • Použitie: Rodinné domy, obytné priestory, komerčné objekty s malou záťažou.

Anhydritový poter AE 25, CA C25 – F4

  • Pevnosť v tlaku 25 MPa.
  • Pevnosť v ťahu za ohybu 5 MPa
  • Použitie: Rodinné domy, obytné priestory, komerčné objekty s malou záťažou.

Anhydritový poter AE 30, CA C30 – F5

  • Pevnosť v tlaku 30 MPa.
  • Pevnosť v ťahu za ohybu 6 MPa
  • Použitie: Komerčné objekty s vysokou záťažou + Priemyselné objekty.

Ponúkame brúsenie poteru

Po realizácií v prípade požiadavky, Vám vieme zrealizovať prebrúsenie poteru. V cene 2,50 EUR/m2 + 50 EUR doprava. Brúsenie odporúčame po 3 týždňoch od realizácie poteru a závisí to aj od vyzretia poteru.

Máte záujem alebo sa chcete niečo opýtať?