Anhydritový poter od nás

Predtým, ako spravíte prvý krok vo vašom novom dome či kancelárii, je potrebné
vytvoriť kvalitný podklad pre finálnu vrstvu podlahy. Rýchly podlahový poter predstavuje samonivelačný poter s možnosťou expresného pokračovania a finalizácie podlahových prác.

Anhydritový poter je liata samonivelačná zmes na báze vody, plastifikátorov a anhydritu (síranu vápenatého), ktorý plní funkciu pojiva, plnivom je piesok. Pri vytvrdzovaní liateho poteru dochádza k tvorbe kryštálovej štruktúry. Pomerne veľké, kompaktné kryštály sa medzi sebou celoplošne spájajú a vzniká tak minimálne množstvo dutých priestorov. Vďaka takejto štruktúre dosahujú anhydritové liate potery vysokú pevnosť. Vytvárajú dokonale rovnú plochu pod finálnu nášľapnú vrstvu (dlažba, parkety, koberec, atď). Na miesto aplikácie poterov sú jednotlivé zložky dopravované špeciálnym miešacím strojom, ktorým sa zároveň aj prečerpávajú na miesto uloženia podľa presne daných noriem. Na stavbe je nutná prípojka vody s tlakom minimálne 4 bary.

Po uložení zmesi sa musí priestor v prvých 24 hodinách zabezpečiť proti prievanu a cirkulácii vzduchu (nesmie vznikať prievan, môže dôjsť ku vzniku prasklín). Pri vonkajších a vnútorných teplotách prostredia (v stavbe – v miestnostiach uloženia poteru) vyšších ako 25°C sa odporúča zamedziť prenikaniu priameho slnečného žiarenia (dvere, okná, svetlíky je vhodné zakryť tmavými fóliami). Dôležité je tiež, že v prípade keď je teplota nad 30°C je potrebné zvážiť preloženie termínu aplikácie zmesi. Pri nízkych teplotách je možné realizovať liatie poterov min. pri teplote +5°C v priestore liatia a vonkajšej teplote prostredia do -5°C.

Kúrenie v podlahovom vykurovaní je možné začať najskôr po 7 dňoch od realizácie poteru, max na 25°C.

Anhydrit je ideálnym riešením pre podlahové vykurovanie.

Rýchla a jednoduchá realizácia

Rýchla a jednoduchá realizácia

Rýchla priechodnosť

Rýchla priechodnosť

Vysoká plošná rovinnosť

Vysoká plošná rovinnosť

Vysoká pevnosť

Vysoká pevnosť

Máte nejaké otázky?

Zavolajte nám alebo nám napíšte