Elektrické podlahové kúrenie – rohož

Ako to funguje?

Elektrické kúrenie rohože sú tvorené vykurovacím káblom, ktorý je v príslušnom rozstupe fixovaný na nosnú tkaninu. Toto zaručuje konštantný výkon na plochu a jednoduchšiu inštaláciu. Podľa prevedenia a výkonu je možné ich použiť pre podlahové temperovanie i kúrenie. Pri podlahovom temperovaní je vykurovacia rohož uložená tesne pod podlahovou krytinou s cieľom čo najskôr dosiahnuť požadovanú komfortnú teplotu povrchu.

Nízka spotreba

)

Minimálna konštrukčná výška

Rýchly nábeh vykurovania

Máte záujem alebo sa chcete niečo pýtať?