Cementový poter

Je vhodný do všetkých obytných priestorov vrátane garáží, vhodný do polyfunkčných budov a komerčných priestorov s nízkou frekvenciou pohybu ľudí je však nevhodný do výrobných hál.

Čo je cementový poter ?

Zmiešaním cementu, vody, jemného štrku s frakciou 0-4mm, plastifikátoru a mikroarmovacieho vlákna sa získava zmes, v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno-chemickým procesom tvoriacim požadované vlastnosti. Táto vzniknutá zmes sa prečerpá pomocou kompresora na mieste realizácie.

Poter slúži v miestnosti v prvom rade ako jedna z finálnych vrstiev pred položením podlahovej krytiny. Odporučený typ poteru je dôležité vždy skonzultovať s výrobcom podlahového kúrenia alebo firmou, ktorá realizuje podlahové vykurovanie. Poter musí podľa určených noriem spĺňať fyzikálne vlastnosti ako tvrdosť a rovinnosť.

Stálosť voči vode a vlhkosti

Dlhá životnosť

Vysoká rovinnosť podlahy

Zaťažiteľnosť, odolnosť, pevnosť

Máte záujem alebo sa chcete niečo pýtať?